Casco con protector facial contra Arc Flash Protección térmica contra arco clase 1 (4kA/0.5s) proteccon contra radiación UV (niveles2-1,2) Protección lumínica, con factor de disipación de luz clase 1. VLT factor > 75 % clase 0.

Cod: 4950001